Voorwaarden Stempelkaartactie

Actievoorwaarden en spelregels Spaarkaart Sint- & Kerstactie
1. Winacties worden uitgeschreven door de OCL gevestigd te Lekkerkerk. Op de spaarkaart Sint- & Kerstactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname vindt plaats wanneer u een volledige gestempelde spaarkaart heeft ingeleverd bij de aangewezen punten die worden aangegeven door OCL. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Alleen aangesloten leden bij de Ondernemers Coöperatie Lekkerkerk (OCL) zijn bevoegd om te stempelen op de stempel spaarkaart. Mocht er stempels aanwezig zijn van de niet aangesloten leden bij de OCL op een spaarkaart is deze spaarkaart ongeldig en neemt deze spaarkaart niet deel aan deze winactie.

4. De actie is lopende van 19 november 2016 tot en met 31 december 2017

5. Gedurende de actieperiode ontvangt de consument bij besteding van elke € 5,- bij een deelnemende ondernemer die aangesloten is bij de Ondernemers Coöperatie Lekkerkerk 1 stempel in zijn of haar spaarkaart.

6. De trekkingen vinden plaats op 5 december 2016, 19 december 2016 en 2 januari 2017. Alle prijswinnaars worden bekend gemaakt op de website van OCL (www.op-lekkerkerk.nl)

7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze winactie. Indien bij deelname aan de actie onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft OCL het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

8. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoud de OCL zich het recht om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

9. Om deel te mogen nemen moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

10. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

11. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het (e-mail)adres waarmee aan de actie is deelgenomen.

12. Winnaars hebben de mogelijkheid de prijs op te halen bij het aangewezen punt door OCL voor 01-03-2017. Na deze datum vervalt het recht op de gewonnen prijs.

13. De OCL kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van rede de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

14. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

16. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal de OCL hiervoor zorgdragen.

17. Medewerkers en deelnemers (de ondernemers) van de OCL zijn uitgesloten van deelname als er een stempel op de spaarkaart voorkomt van de ondernemer waar de medewerkers en deelnemers (de ondernemer) werkende zijn.

18. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door de OCL voor promotionele doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.

19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de OCL.

20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

22. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

23. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen per e-mail met de OCL via: klantenservice@Op-Lekkerkerk.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.