Winactie

Actievoorwaarden en spelregels

Op Lekkerkerk – OCL (Ondernemers Coöperatie Lekkerkerk)

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winacties van de OCL. Lees ze goed door en u bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels winacties

 1. Winacties worden uitgeschreven door de OCL gevestigd te Lekkerkerk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u antwoorden verstuurt naar de OCL met de gevraagde gegevens. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van ‘Kent u dit plekkie’ is beperkt tot en met 1 december 2014.
 6. De looptijd van de ‘Maak een foto en win je eigen Lekkie’ is beperkt tot en met 1 december 2014.
 7. Om deel te mogen nemen moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het (e-mail)adres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. De OCL kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van rede de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal de OCL hiervoor zorgdragen.
 14. Medewerkers en deelnemers (de ondernemers) van de OCL zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door de OCL voor promotionele doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de OCL.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen per e-mail met de OCL via: klantenservice@Op-Lekkerkerk.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.